Cover with frame with lock

Cover with frame with lock

Class Dimensions of the clear opening mm External dimensions mm
A 15 400/400 500/500
A 15 500/500 600/600
A 15 600/600 700/700
B 125 400/400 500/500
B 125 500/500 600/600
B 125 600/600 700/700
B 125 800/800 964/964
Капак с рамка със заключване
Капак с рамка със заключване
Капак с рамка със заключване