Процес

Полимер-композитни изделия

Уникална технология!

Вторичен полимер + пясък + нано добавки = Изделия от полимер – композитни материали

Приемущества

– Трайно, екологично;

– Евтино

– Диелектрик, мразоустойчив, ниска изтриваемост

– Не приемлив за кражба (не съдържа метал)

– Високоустойчив към масла,сол, киселини и други

– Естетично (голяма цветова гама)

– Лого и цвят по желание на клиента

Специална оферта!!! По чертеж на клиента изработваме различни изделия от полимер-композитен материал.

22 Век ООД - Полимерни капаци